Изисквания за категория за теглене на каравана

 

"На всички настоящи и бъдещи собственици на каравана напомняме, че изискванията на българското законодателство са следните :
Притежателите на шофьорска книжка категория В могат да теглят каравани с допустима максимална маса до 750 кг. В случай че ремаркето надвишава 750 кг., шофьор, притежаващ категория B, може да го управлява само в случай че допустимата максимална маса на състава (автомобила плюс караваната) не надвишава 4250 кг.

Извън горните случаи, ако караваната надвишава 750 кг. (но не надвишава 3500 кг.) максимална маса, а съставът надвишава 4250 кг., е необходимо да притежавате категория B+E.

Ако вече притежавате категория В, е необходимо да изкарате курс и да положите изпит само по кормуване, без листовки, за да придобиете категория В+Е и да можете спокойно да теглите своята голяма каравана."