Химическа тоалетна на каравана или кемпер

Много от новите собственици на каравани и кемпери не са наясно как точно се обслужва химическата тоалетна. В повечето случаи тя се състои от касета за отпадъците и резервоар за чиста вода. В отпадъчната касета се добавя химикал в зависимост от обема на касетата между 50 и 120 мл. Този химикал служи за разграждане на отпадъчните продукти. В резервоара за чиста вода се сипва същото количество химикал и се допълва с вода до пълния обем на резервоара. Този химикал има дезинфекциращи и ароматизиращи свойства.

Почистването (испразването) на касетата на химическата тоалетна се извършва посредством електрическа помпа (по-рядко ръчна) на обозначените за целта места в къмпинга. Касетата за отпадъчния продукт при по-новите тоалетни има индикатор за нивото на съдържанието, който показва, че касетата трябва да бъде изпразнена. Добре е отпадъчния контейнер да се почиства и дезинфекцира след всяко изхвърляне.

Препоръчително е резервоара за чиста вода да се промива и почиства преди началото на всеки активен сезон. На пазара се предлагат специални продукти за целта.

В контейнера за отпадъци в никакъв случай не трябва да се изхвърлят тоалетна хартия и неорганични отпадъци. За тези, които могат да си го позволят, се предлага специална разградима тоалетна хартия, която може да се изхвърля в контейнера на химическата тоалетна.

! Задължително е зимно време да се източват и двата резервоара, както и другите съдове за вода на караваната или кемпера, поради опасност от замръзване!