Претоварване на караваната

Напомняме на всички собственици на кемпери и каравани, че в талона на всяка от тях е упомената товароносимостта в килограми. При транспортиране на караваната е задължително да не се надвишава предписаното от производителя. Товарът трябва да бъде разположен равномерно в караваната. При правилно натоварване тежестта върху теглича или лапата за закачане трябва да бъде в порядъка 60-100 кг. Препоръчително е използването на антивибрационен теглич. Повечето от предлаганите от нас каравани притежават такъв. Това подобрява значително стабилността на караваната, особено при завои и висока скорост.

! Освен това е абсолютно забранено превозването на хора в караваната.