Новите ни аксесоари и консумативи

Пречистване на водните резервоари на караваната

На всички собственици на каравани и кемпери напомняме, че по предписанията на производителите се препоръчва поне веднъж в годината резервоарите за вода да бъдат почиствани със съответните препарати, които предотвратяват натрупването на отлагания в системата и нейното запушване. Ако караваната се ползва целогодишно, е необходимо това да се прави два пъти на година. Ние предлагаме доставка на такива химикали.